Dim rysáit Shampoo Poo Sych

Sampŵ Sych - Beth all ei wneud ar gyfer eich Gwallt?

Gall cael gwallt olewog naturiol neu gael amserlen brysur eich taflu oddi ar eich trefn siampŵ, mae siampŵ sych yn ddewis amgen cyfleus.
Gall eich gwallt sych, seimllyd edrych yn iach a swmpus gyda chymhwysiad cyflym o siampŵ sych.

Gallwch hefyd ddefnyddio siampŵ sych ar ôl golchi'ch gwallt, i helpu gyda chyfaint a phwysau.
Mae rhai dermatolegwyr ac arbenigwyr gwallt yn dweud y gall siampŵ sych gael effaith wael ar eich gwallt, ond dim ond os byddwch yn ei ddefnyddio'n anghywir ac yn rhy aml y bydd hynny'n digwydd.

Mae yna lawer o fanteision o ddefnyddio siampŵ sych

Mae'n gyfleus pan nad oes gennych lawer o amser, yn cadw'r olewau naturiol yn eich gwallt yn hirach, yn helpu i gadw bywyd y lliw yn eich gwallt os ydych chi wedi'i farw, ac mae hefyd yn helpu i atal y rhaniad rhag ymolchi yn aml yn achosi.

Yn ogystal â mynd dyddiau heb olchi'ch gwallt, gall siampŵ sych eich helpu i steilio'ch gwallt heb fawr o ymdrech. Mae hefyd yn ddefnyddiol pan fydd lleithder yn yr awyr, gall fod yn anodd cynnal eich gwallt pan fydd lleithder yn uchel wrth i'ch gwallt fynd yn wastad ac yn ddiddiwedd, gwallt tonnog yn troi'n wallt frizzy ac afreolus yw eich gelyn gwaethaf, gall siampŵ sych fod yn achubiaeth bywyd yn y sefyllfaoedd hyn trwy reoli gwefr, twyllo gwallt afreolus ac ychwanegu cyfaint at wallt tenau di-fywyd.

Mae siampŵ sych hefyd yn ateb gwych ar gyfer gwallt ar ôl y gampfa, gan ddileu'r holl chwys a'r chwys hwnnw dros dro.

Gwallt hir

Fel arfer mae gan ferched â gwallt hir drefn siampŵ benodol, oherwydd gall gwallt hir fod yn amhosibl ei reoli fel arall, Ar ben hynny, gall gael olewog o fewn oriau o siampŵio. Yn hytrach na'r broses gyfan o siampŵio yn gynnar yn y bore ac aros i'ch cloeon sychu'n naturiol, gall siampŵ sych eich achub rhag diwrnodau gwallt gwael.

Gwallt yr Ŵyl

Mae'r pwysau i edrych yn dda, ac i'ch gwallt edrych yn well fyth yn uchel, yn enwedig mewn gwyliau cerdd lle byddwch chi'n cysgu mewn pebyll ac mae'n debyg y bydd yn rhaid i Que am oriau i ddefnyddio'r cawodydd. Mae siampŵ sych yn dileu'r broblem hon gan roi mwy o amser i chi fwynhau'r digwyddiad.

Mae siampŵ sych yn sicrhau nad yw'ch gwallt yn rhoi'r gorau i chi pan fyddwch chi i ffwrdd o gysur cartref, gall siampŵ sych fod yn ateb bob dydd i chi ar gyfer Hair Hair.

Dewis yr hawl Sychu Shampoo ar gyfer eich gwallt

Mae amrywiaeth o siampŵau sych ar gael, ar gyfer gwahanol fathau o wallt ac mewn gwahanol ffurfiau. Mae dewis y siampŵ sych mwyaf addas yn bwysig.

Yma yn Folk Soap rydym yn cynnig tri math o siampŵ sych sydd ar gael mewn poteli Eco-gyfeillgar y gellir eu hail-lenwi neu fagiau ail-lenwi papur bioddiraddadwy, mae gennym un ar gyfer gwallt ysgafn, dewis canolig ar gyfer gwallt brown neu goch a siampŵ sych tywyll ar gyfer gwallt du.

Bydd ein siampŵau sych yn gadael eich gwallt yn edrych yn wych gan wybod eich bod wedi glanhau'ch gwallt gyda chynnyrch naturiol.

Sychwch Shampoo gyda Chynhwysion Naturiol

Gall cynhwysion naturiol weithio rhyfeddodau ar gyfer eich cloeon, heb eu niweidio.

Mae siampŵau naturiol yn rhydd o greulondeb, ac yn ddiogel i'r amgylchedd.

Sut i ddefnyddio Shampoo Sych

Mae rhai camau sylfaenol ynghlwm wrth ddefnyddio siampŵ sych y ffordd iawn, os dilynwch y rhain, ni fyddwch yn mynd o'i le.
Yn gyntaf, lapiwch dywel o amgylch eich ysgwyddau a chribwch eich gwallt allan.
Tynnwch smotiau a rhannwch eich gwallt yn adrannau llai.
Dewiswch y math cywir o siampŵ sych ar gyfer eich math o wallt.
Defnyddiwch y gwreiddiau a'r tylino'n ysgafn, gadewch iddo amsugno rhannau olewog eich gwallt.
Brwsiwch eich gwallt allan fel bod y siampŵ sych yn gallu lledaenu'n wastad trwy eich cloeon.
Ceisiwch osgoi defnyddio brwsys miniog plastig gan eu bod yn gallu achosi pennau hollt.

Casgliad

Mae siampŵ sych yn gyfleus dros ben, fodd bynnag, nid yw'n disodli eich gwallt, mae'n caniatáu i chi gynnal eich gwallt rhwng golchion.
Os ydych chi'n dilyn y camau a argymhellir, gallwch anghofio am eich problemau gwallt olewog, gan mai siampŵ sych yw'ch ateb cyflym ac ni fyddwch byth yn eich siomi.

Dim Poo Sych Shampoo

  • Cwpan cosmetig gradd 1 talc
  • Carbonad carbonad 1 / 2
  • 1 / 2 cwpan sodiwm bicarbonad
  • Powdwr coco cwpan 1 / 2 ((ar gyfer Gwallt Tywyll))
  1. Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda'i gilydd a'u storio mewn cynhwysydd aerglos wedi'i selio. Gallwch ailddefnyddio hen botel talc i storio'ch siampŵ sych neu ddefnyddio hen frwsh colur i lwch ymlaen a chael gwared ar y powdwr siampŵ sych. Rhowch hyn fel anrheg i ffrindiau a theulu mewn jar bach ynghyd â brwsh. Mae'n gwneud anrheg pen-blwydd neu anrheg berffaith i rywun sy'n gwerthfawrogi'r meddwl a'r ymdrech sy'n mynd i wneud rhodd

Gadael sylw

SaesnegCymraegfrançaisDeutschEspañolPortuguêsItalianoΕλληνικάNederlandsDanskSwedeg