Manteision Rhwydo ar Wallt a Chroen

Bar sebon ar gyfer danadl a geirch
Danadl a Chorn

Sebon Naturiol ar gyfer Ecsema

Os oes gennych broblemau croen a gwallt cyffredin fel croen y pen sych, acne, croen sych, croen seimllyd neu dandruff, yna ni ddylech gyrraedd ar gyfer eich hen siampŵ a golchiad wyneb, y tro nesaf y byddwch yn mynd i mewn i'r ystafell ymolchi — mae angen i gyrraedd am sebon danadl naturiol a siampŵ danadl sy'n rhydd o asiantau sebon.

Ydy, mae hynny'n iawn: mae gan rwydi rai manteision anhygoel i'ch gwallt a'ch croen a gall drin llu o gyflyrau croen neu broblemau gwallt cyffredin. Gadewch i ni edrych yn fanylach ar rai o'r manteision gorau o ddefnyddio siampŵ danadl a sebon danadl:

Buddion Croen Rhwydo

Gall bar sebon naturiol a wneir gyda danadl wneud byd o wahaniaeth i'ch croen. Mae gan danadl briodweddau naturiol syfrdanol; mae astringents yn wych ar gyfer trin materion croen fel croen seimllyd, croen sych, cosi a llidus oherwydd brathiadau pryfed, brech yr ieir a hyd yn oed ecsema. Os ydych chi'n dymuno trin y mathau hyn o gyflyrau, chwiliwch am far o sebon wedi'i wneud gyda dyfyniad danadl neu olew sy'n rhydd o barabens ac asiantau sebon fel SLSa.

Gall danadl a gymerir yn fewnol drwy de hefyd helpu drwy:

Lleihau straen ocsidiol
Lleddfu poen
Ymladd heintiau
Lleihau llid
Gostwng siwgr yn y gwaed, pwysedd gwaed a cholesterol
Iachau leinin y stumogau

Er y byddwch chi eisiau gwneud yn siŵr eich bod yn defnyddio sebon danadl yn ogystal â phroblemau allanol.

Te Nettle

  • Danadl cwpan 1
  • 4 cwpanau dŵr
  • 1 tsp siwgr neu fêl ((dewisol))
  1. Darganfyddwch rai danadl poethion a thorri'r dail gyda choesyn cyn lleied â phosibl (mae'r danadl poethion yn melysach). Llenwch gwpan llawn a'i olchi yn drylwyr mewn dŵr cynnes. Rhowch y danadl poeth mewn sosban fawr gyda chwpanau 4 o ddŵr ac ychwanegwch y siwgr neu'r mêl.
  2. Rhowch y sosban ar y hob a dewch â hi i'r berw, yna mudferwch am 15 munud. Blaswch y te ac ychwanegwch fwy o siwgr os oes angen. Gweinwch mewn mygiau gyda danadl i'w addurno.
  3. (Ar gyfer y te eisin) Rhowch y te ar yr ochr ar gyfer munudau 30 ac yna'i drosglwyddo i'r oergell am oriau 2. Gweinwch gyda rhew a danadl i'w addurno.

Gallai nodweddion gwrthlidiol danadl hefyd eich helpu i drin llosgiadau croen a hyd yn oed lleihau gwelededd creithiau sy'n gysylltiedig â llosgi.

Budd-daliadau Gwallt Danadl

Mae gan fariau siampŵ a wneir gyda danadl a siampŵ danadl rheolaidd lawer o fanteision ar gyfer eich gwallt a'ch croen pen. Y fantais fwyaf amlwg yw lleihau pen croen sych, coslyd yn ogystal â dandruff. Bydd defnyddio siampŵ danadl yn rheolaidd yn gwneud i chi anghofio eich bod chi erioed wedi gorfod poeni am naddion ar eich hoff grys!

Ond nid yw danadl yn dda ar gyfer trin eich croen sych yn unig: gall hyd yn oed helpu gyda cholli gwallt. Yn wir, mae danadl yn un o'r rhwymedïau cofnodedig hynaf a ddefnyddir i drin ac atal colli gwallt. Mae hyn yn bennaf oherwydd y swm uchel o sylffwr a silica mewn danadl, sy'n gwella iechyd y gwallt trwy gryfhau'r siafft gwallt. Gall defnyddio siampŵ danadl hyrwyddo tyfiant gwallt yn rheolaidd a lleihau colli gwallt.

Danadl yn erbyn Croen Cyffredin a Chynhyrchion Gwallt

Mae miloedd ar filoedd o gynhyrchion gofal croen a gwallt allan ar y farchnad heddiw, ac efallai eich bod yn meddwl: pam dewis danadl dros yr eitemau di-ri eraill sydd ar silffoedd siopau? Mae'r rheswm yn syml: profwyd bod danadl o fudd i iechyd ac edrychiad eich croen a'ch gwallt. Mae yna reswm pam mae wedi bod yn ateb poblogaidd ers miloedd o flynyddoedd, wedi'r cyfan!

Os ydych chi'n awyddus i drawsnewid eich croen a'ch gwallt, rhowch y bariau cyffredin o sebon i lawr a neilltuwch eich cyflyrydd safonol, a chodwch siampŵ danadl a sebonau danadl ar gyfer eich diwrnod sba nesaf. Gwnewch yn siŵr bod y cynhyrchion rydych chi'n eu defnyddio yn cynnwys olew neu ddarn o rwyd go iawn, a fydd yn cael ei restru yn y cynhwysion. Peidiwch ag aros — dechreuwch drawsnewid eich croen a'ch gwallt gyda danadl heddiw!

Gadael sylw

SaesnegCymraegfrançaisDeutschEspañolPortuguêsItalianoΕλληνικάNederlandsDanskSwedeg